Upravljanje nepremičnin Prodaja nepremičnin Vzdrževanje nepremičnin

Vzdrževanje nepremičnin

 • FB
 • email: 24ur.eu@gmail.com 
 • gsm: 070 717 744
 • Dean Daraboš s.p., 24-ur.eu, Povšetova ul. 12, Ljubljana
slider stavbe4 grad-ljubljana

Kontakt

Dean Daraboš s.p.
24-ur.eu
Povšetova ul. 12
1000 Ljubljana

email: 24ur.eu@gmail.com
gsm: 070 717 744

Vzdržujemo posamezne in skupne dele stavbe, funkcionalna zemljišča in nadziramo skupne naprave in sisteme na poslovnih in stanovanjskih objektih. S tem omogočimo nemoteno obratovanje stavb in objektov ter zagotovimo nemoteno bivanje oz. delo zaposlenih v objektih.

HIŠNIKOVANJE

ČIŠČENJE

MENJAVA POŠTNIH NABIRALNIKOV

ELEKTRONSKO ODPIRANJE VRAT

 

Vzdrževanje in čiščenje izvajamo glede na namembnost posamezne površine. Dela se izvajajo dnevno v skladu z načrtom del upravnika in ob upoštevanju splošnih standardov.

Funkcionalna zemljišča, kot so pohodne in povozne površine, čistimo v skladu s potrebami in stanjem v dogovoru z uporabniki, obsega pa predvsem:

 • vsakodnevno pobiranje smeti na zelenicah,
 • pometanje pločnikov in dostopnih poti, po potrebi pranje površin z vodo,
 • vsakodnevno čiščenje in izpiranje prostora smetarnice ter pripravo kontejnerjev in smetnjakov za odvoz smeti,
 • dnevno čiščenje zunanjij skupnih površin,
 • spomladansko in jesensko generalno čiščenje okolice,
 • sprotno čiščenje snega na pešpoteh, dostopih do stavbe ter odstranjevanje ledu in sveč,
 • čiščenje svetil dvakrat letno,
 • enkrat tedensko strojno čiščenje zunanjih skupnih površin,
 • po potrebi uredimo odvoz snega iz dovoznih poti in posaditev novih grmovnic, sprotno čiščenje snega na pohodnih in povoznih površinah ter uličnih pločnikov s posipanjem, odstranjevanje ledu in sveč.

Redno čistimo tudi garaže, in sicer strojno (generalno čiščenje), dnevno pa izvajamo pobiranje smeti in pometanje (ročno čiščenje).

REFERENCE V SLIKAH

 • 24-ur.eu na kolesih

  V stalni pripravljenosti, 24-ur.eu na kolesih!

  Več  
 • Menjava poštnih nabiralnikov

  Hitro in ugodno vam zamenjamo vratca poštnih nabiralnikov. (PONUDBA-klik)

  Več  
 • Elektronsko odpiranje vrat

  Enostavno in varno odpiranje vrat. (PONUDBA-klik)

  Več