Upravljanje nepremičnin Prodaja nepremičnin Vzdrževanje nepremičnin

Upravljanje objektov

 • FB
 • email: 24ur.eu@gmail.com 
 • gsm: 070 717 744
 • Dean Daraboš s.p., 24-ur.eu, Povšetova ul. 12, Ljubljana
slider stavbe4 grad-ljubljana
 • Rezervni sklad

  Kaj je rezervni sklad in kako se izračuna vplačilo? 

  Več  
 • Število uporabnikov

  Ali mora upravnik seznam posameznih enot s številom uporabnikov izobešati ob vsaki spremembi.

  Več  
 • Obratovalni stroški

  Razmejitev med obratovalnimi stroški in drugimi stroški!

  Več  

Razmejitev med obratovalnimi stroški in drugimi stroški!

Med obratovalne stroške sodi obveznost za poravnavo opravljenih storitev, dobav ali drugega opravljenega dela, kot je navedeno v 25., 26. in  27. členu Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 60/09). Obratovalni stroški se delijo po enem izmed treh predpisanih meril: po površini posameznega dela, po številu enot v posamezni večstanovanjski stavbi ali po številu uporabnikov  posamezne enote.

 

V kolikor gre za stroške, ki jih ni mogoče uvrstiti  med obratovalen  stroške, gre za  stroške vzdrževanja ali druge stroške, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe. Ti stroški pa se skladno  s 30. členom Stanovanjskega  zakona delijo  skladno s solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.

Prijava v e-oglasno desko

Kontaktirajte nas

Dean Daraboš s.p.
24-ur.eu
Povšetova ul. 12
1000 Ljubljana

email: 24ur.eu@gmail.com
gsm: 070 717 744