Upravljanje nepremičnin Prodaja nepremičnin Vzdrževanje nepremičnin

Upravljanje objektov

 • FB
 • email: 24ur.eu@gmail.com 
 • gsm: 070 717 744
 • Dean Daraboš s.p., 24-ur.eu, Povšetova ul. 12, Ljubljana
slider stavbe4 grad-ljubljana
 • Rezervni sklad

  Kaj je rezervni sklad in kako se izračuna vplačilo? 

  Več  
 • Število uporabnikov

  Ali mora upravnik seznam posameznih enot s številom uporabnikov izobešati ob vsaki spremembi.

  Več  
 • Obratovalni stroški

  Razmejitev med obratovalnimi stroški in drugimi stroški!

  Več  

Kaj je rezervni sklad in kako se izračuna vplačilo? 

SPZ določa (119. člen), da morajo etažni lastniki, v primeru da ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Poraba sredstev rezervnega sklada je možna samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil, tako zbrana sredstva pa so skupno premoženje etažnih lastnikov, ki jih je upravnik dolžan voditi ločeno na posebnem računu. Upravnik mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko.

Merila za določitev mesečnega prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižja vrednost prispevka so določeni v Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižja vrednost prispevka (Uradni list RS, št. 11/04). Za stavbe, ki so stare manj kot 10 let, prispevek ni obvezen. V takšnih »mladih« stavbah se prispevek določi na prostovoljni osnovi. Od februarja 2004 je torej določeno merilo prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad. To je znesek v € preračunan na m2 bruto površine, v odvisnosti od starosti stavbe. Za stavbo staro nad 10 do 30 let znaša minimalni prispevek 0,20€ na m2 bruto površine, za stavbo staro nad 30 do 60 let znaša minimalni prispevek 0,25€ na m2 bruto površine, za stavbo staro nad 60 let znaša minimalni prispevek na m2 bruto površine 0,30€

Prijava v e-oglasno desko

Kontaktirajte nas

Dean Daraboš s.p.
24-ur.eu
Povšetova ul. 12
1000 Ljubljana

email: 24ur.eu@gmail.com
gsm: 070 717 744